പൊതുവിവരങ്ങള്‍ ..... ചരിത്രം ..... കല-സംസ്കാരം ..... സാഹിത്യം ..... സിനിമ ..... സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ..... വിദ്യാഭ്യാസം

വ്യക്തികള്‍ ... സാമൂഹ്യം, രാഷ്ട്രീയം
... കായികം ... ടൂറിസം ... ആരാധനാലയങ്ങള്‍ ... തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ ...പൌരാവകാശരേഖ

   

About Cochin

Mayor

Standing Committee

Corporation Council 2010
* Click on the Name for Member Details
Ward No Ward Member's Name * Party
1 FORTKOCHI ADV. ANTONY KUREETHARA INDEPENDENT
2 KALVATHY T K ASHRAF ML
3 EARAVELI K M RAHIM INC
4 KARIPPALAM K A SIYAD INC
5 MATTANCHERY B A RAJILA ML
6 KOCHANGADI M H M ASHARAF INDEPENDENT
7 CHERALAYI SHYAMALA S PRABHU BJP
8 PANAYAPPILLY T K BABU INDEPENDENT
9 CHAKKAMADOM A H NIYAS CPI(M)
10 KARUVELIPPADY P S PRAKASH CPI(M)
11 THOPPUMPADY CELINE PETER INC
12 THAREBHAGAM R THYAGARAJAN INC
13 KADEBHAGAM V A SRIJITH CPI(M)
14 THAZHUPPU MUMTHAZ TEACHER CPI(M)
15 EADAKOCHI NORTH KARMILY ANTONY INC
16 EDAKOCHI SOUTH P D SURESH INC
17 PERUMBADAPPU K R PREMAKUMAR INC
18 KONAM SHYMOL CPI(M)
19 PALLURUTHY-KACHERIPADY ADV. SUNILA SELVEN CPI(M)
20 NAMBYAPURAM THAMBI SUBRAMANYAM INC
21 PULLARDESAM ADV.K N SUNILKUMAR CPI(M)
22 MUNDAMVELLY MARY CALESTA PRAKASHAN INC
23 MANASSERRY A C CLARANCE INC
24 MOOLAMKUZHY SHYLA THADEVOUSE INC
25 CHULLICKAL VICTORIA LAWRENCE INC
26 NAZRETH SHIJI ROY INC
27 FORTKOCHI VELI K J SOHAN SJ(D)
28 AMARAVATHY P S RAJAM CPI(M)
29 ISLAND NORTH BENEDICT FERNANDEZ (BENNY) CPI(M)
30 ISLAND SOUTH N VENUGOPAL INC
31 VADUTHALA WEST ADV. LESLIE STEPHEN INC
32 VADUTHALA EAST ASHA PAYAS CPI(M)
33 ELAMAKKARA NORTH ADV. M ANILKUMAR CPI(M)
34 PUTHUKKALAVATTAM SEENA TEACHER INC
35 PONEKKARA PIOUS JOSEPH INC
36 KUNNUMPURAM M P MAHESH KUMAR CPI(M)
37 EDAPPALLY V N SAROJINI INC
38 DHEVANKULANGARA REMA GOPAKUMAR INC
39 KARUKAPPILLI AGIE TEACHER INC
40 MAMANGALAM MINIMOL V K INC
41 PADIVATTAM M B MURALEDHARAN INC
42 VENNALA C D VALSALAKUMARI INDEPENDENT
43 PALARIVATTAM GEOJY KURIKOTT CPI
44 KARANAKKODAM T J VINOD INC
45 THAMMANAM K K ABOO CPI(M)
46 CHAKKARAPARAMBU ADV. N A SHAFEEQ CPI(M)
47 CHALIKKAVATTAM A R PADMADAS INC
48 PONNURUNNI EAST K V MANOJ CPI(M)
49 VYTTILA SUNITHA DIXON INC
50 CHAMBAKKARA DR. SAILAJA INDEPENDENT
51 POONITHURA MERCY TEACHER INC
52 VYTTILA JANATHA RETNAMMA RAJU INC
53 PONNURUNNI SOUMYA N S INC
54 ELAMKULAM SOJAN ANTONY CPI(M)
55 GIRINAGAR SUJA ROY INC
56 PANAMPILLI NAGAR M N BHAMA PADMANABHAN INC
57 KADAVANTHRA ESSY JOSEPH KC(M)
58 KONTHURUTHY GRACY ANTONY KC(M)
59 THEVARA P R RANISH CPI(M)
60 PERUMANUR ELIZABETH TEACHER INC
61 RAVIPURAM SOUMINI JAIN INC
62 ERNAKULAM SOUTH BHADRA INC
63 GANDHI NAGAR K J JACOB CPI(M)
64 KATHRIKADAVU TONY CHAMMANY INC
65 KALOOR SOUTH GRACY JOSEPH INC
66 ERNAKULAM CENTRAL SUDHA DILIPKUMAR BJP
67 ERNAKULAM NORTH LINO JACOB INC
68 AYYAPPANKAVU MINI DILIP INC
69 THRIKKANARVATTOM T N CHANDRIKA SJ(D)
70 KALOOR NORTH PATHUKUTTY ASHRAF ML
71 ELAMAKKARA SOUTH SAJINI JAYACHANDRAN CPI(M)
72 POTTAKUZHY C A SHAKEER CPI
73 PACHALAM DELINA PINHEIRO INC
74 THATTAZHAM MANIKANDARAJAN P S INC

* Click on the Name for Member Details

പൊതുവിവരങ്ങള്‍ : ചരിത്രം : കല-സംസ്കാരം : സാഹിത്യം : സിനിമ : സ്ഥാപനങ്ങള്‍ : വിദ്യാഭ്യാസം : വ്യക്തികള്‍ : സാമൂഹ്യം, രാഷ്ട്രീയം
കായികം : ടൂറിസം : ആരാധനാലയങ്ങള്‍ : തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ : പൌരാവകാശരേഖ
© Information Kerala Mission, Thiruvananthapuram, Phone: 0471-2595832, e-mail: ikm@infokerala.org, www.infokerala.org